Enerji Eğitimleri

Bioenerji

İnsan vücudunda hücrelerin yarattığı sürekli bir enerji formu bulunur. Hücreler kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişimi, düşük voltajlı bir elektromanyetik akımla sağlar. Kişinin zihinsel, ruhsal ve fiziksel enerji alanlarının bileşkesi olan bioenerji, kısaca yaşam enerjisi anlamına gelir. Yaşanan çevre ve bireyin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan negatif duygu ve düşünceler enerji dengesini bozabilir. Bioenerji uygulaması vücudu bir bütün halinde ele alır ve vücudun zihinsel, duygusal ve bedensel enerji ayarının yapılmasını sağlar. Bioenerji tekniği ile hücrelerdeki DNA kodları yeniden düzenlenir ve evrende var olan enerji hatları kişinin bedenindeki enerji hatları ile uyumlanır. Bedenin bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyen teknik sayesinde mevcut hastalıkların iyileşmesi ve yenilenmesine katkı sağlanır.

Evrendeki enerji özel teknikler yardımı ile yoğunlaştırılarak herhangi bir cihaz, iğne ve ilaç kullanılmaksızın kişinin bedenine dokunulmadan aktarılır. Bozulan enerji akımının onarılmasını sağlayan ve dengeleyen bioenerji zararları ve herhangi yan etkisi olmayan özel bir uygulamadır. Bioenerji tedavisi seanslar halinde uygulanır. Tedavi alacak kişi öncelikli olarak özel olarak hazırlanan masaya yatırılır. Bioenerji uzmanı, bir diğer adı ile bioenerjist tarafından uygulanan tedavi yönteminde hastaya fiziksel bir temas söz konusu değildir. Bionerji seansları kişinin rahatsızlık hissettiği bölgeye değil, tüm vücuduna uygulanır. Hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlığa sahip olan kişilere rahatlıkla uygulanabilen yöntemin hastaya herhangi bir zararı ve yan etkisi bulunmamaktadır .Herhangi bir ilaç, cihaz, iğne ve alet gerektirmeyen tedavi oldukça basit ve rahatlatıcıdır.

Bioenerjist, hastanın bedeninden yaklaşık 30 santimetre kadar uzakta durur ve sadece avuç içlerini kullanarak evrenden aldığı pozitif enerjiyi hastanın bedenine yansıtır. Pozitif enerji hastanın rahatsızlık duyduğu bölgeden giriş yapar ve buradan tüm vücuda dağılır.Vücuttaki tüm negatif enerjinin dışarı atılmasını sağlayan bu yöntem sayesinde vücut sinir sistemini resetler.

Daha sağlıklı ve daha yeni bir sinir sistemi inşa eden vücut tüm negatifliklerden arınır ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeni bir döneme adımını atar.Tedavi alan hastanın vücut ısısında artış ve titreşim oluşur. Seansın hemen ardından iyileşmeyi hissedenler olduğu gibi birkaç seansın sonunda farkı hissedenler de olabilir.

KOZMİK ŞİFA UYGULAMALARI

Evrende her şey hareketlidir. Hareketin kaynağına enerji denir ve hareket, titreşim şeklindedir. Bu titreşimin bir saniyedeki tekrarlanma sıklığına frekans denir. Etrafımızdaki bazı frekansların biz duyu organlarımızla, hislerimizle, duygularımızla, bilincimizle ve düşüncelerimizle anlamlandırıyoruz. Her hücrenin, her organın, her hastalığın, her ülkenin, her kültürün, her coğrafyanın, her caddenin, her sokağın, her evin, her odanın, her objenin kısaca görüp görmediğin her şeyin bir frekansı vardır. Kozmik Enerji, dünyadaki bilinen en eski ve en güçlü enerji terapilerinden biridir ve en önemlisi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen tek enerji çalışmasıdır. Tarihi 10.000 – 15.000 yıl önce en başında Lemurya ve Atlantiste uygulandığı, ardından Eski Mısır’a oradan Tibetli rahipler tarafından günümüze ulaştırılmıştır.

Batı tıbbına girişi Tıp doktoru olan Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından modern tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkları iyileştirmek amaçlı Kozmik Enerji Terapisini öğrenip, klinik deneyler ile sonuçlarını paylaşmıştır. Bu zamana kadar bilinen en yüksek frekanslarla çalışıldığı için, sonuçları çok hızlı ve etkilidir. Kozmik enerji ile her türlü hastalık ile çalışılabilmektedir. Migren, baş ağrıları, Göz hastalıkları, Kulak hastalıkları, Cilt hastalıkları, Tiroit bezi ile ilgili hastalıklar, Damar hastalıkları, Kan hastalıkları, Mide-barsak hastalıkları.,Solunum yolu-akciğer hastalıkları, Alerjik hastalıklar. Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, safra kesesi taşları. Böbrek hastalıkları, böbrek taşları. Kemik-eklem hastalıkları, kırıklar, osteoporoz, artrit gibi hastalıklar. Sinir hastalıkları, depresyon, panik atak gibi hastalıklar, Uyku bozuklukları, Kilo problemleri, Alkol-sigara-ilaç bağımlılığı, Diyabet,hipertansiyon, Meme hastalıkları. Üreme organları ile ilgili hastalıklar, kısırlık, kadınlarda miyomlar, kistler, erkeklerde prostat hastalıkları. Büyü-lanet ve nazardan kaynaklanan negatif enerjilerin temizlenmesi. Ev ve işyerlerindeki negatif enerji alanları ve temizlenmesi

Radyestezi (Sarkaç)

Biofield teknolojisi, evrende bulunan her cisim veya her fiziksel varlık dışarıya enerji yayarlar. İki farklı enerji alanının birbirleriyle rezonansa girmesi söz konusudur. Rezonansa giren bu iki alan birbirlerinden enerji ve bilgi alıp verirler.

Biofield teknolojisi radiesthesia olarak adlandırılır. Geleneksel bilimin kabul etmemesine karşın Radiesthesia bir bilimdir. Fransız bilim adamları 19. yüzyılda her şeyin enerji yaydığını ve bu yayılan enerjiden haberdar olarak bazı bilgiler elde ettiklerini bildirdiler. Bu bilgi alma işlevini Radiesthesia olarak isimlendirdiler. Farklı enerji alanlarını ölçen aslında insanın kendi enerji alanıdır. Radyestezi’de yayılan radyasyonu kullanmak için kullanılan alet ölçme yapan kişinin kendi vücudunun enerji alanıdır. Fiziki bedenimizin enerjisini destekleyen, enerji veren ruhsal bedenimizdir. Bu ikisinin birleşmesiyle oluşan ara beden, yaşam enerjisini fiziksel bedene gönderir. Fiziksel bedende cansızlarda bulunan enerjiye ek olarak can enerjisi bulunur. Can enerjisi canlılığın temel enerjisidir. Mahiyet olarak skaler bir enerjidir. Cansızlardan yayılan vibrasyon enerjisiyle birleşerek canlılığa ait yeni bir vibrasyon enerjisi şeklinde düşünülebilir. Sarkacın dönmesiyle oluşan rotasyonel alan serbest enerjiyle etkileşerek serbest enerjiyi kullanılır hale getirebilir. Serbest enerjiye yüklenen bilgiyle beraber iş yapabilme noktasına gelir.

AF TERAPI UYGULAMALARI

Bireylerin bedenleriyle iletişime girmelerini ve keşfetmelerini, bedenlerinin verdiği sinyalleri doğru yorumlamasını sağlayarak bedenin beklentilerini ele alma ve bedenin semptomik sesini kısmak yerine dinleyerek çözüm arayışı bulma konusunda yoğunlaşan metoda AF TERAPİ (ADES) denir. Bu öğretinin amacı sitemizde ÇAKRALAR ve BEDENLERİ bölümünde ayrıntılı olarak bahsettiğimiz konu olan; bireylerin 7 bedeni (Fiziksel Beden, Duygusal Beden, Zihinsel Beden, Sezgisel Sevecen Beden, İrade Ruh Gücü Bedeni, Ruhsal Beden ve Tepe-Taç Beden) okuma metotlarını, teröpatik telkin ve yöntemlerini öğrenerek, hem kendi bedenleri hem de diğer bireylerin bedenleri ile iletişime geçerek bedenin belirttiği/yarattığı semptomların, özellikle ağrı, sızı, yanma, batma, kaşıntı vs. gibi durumların ne anlama geldiğini ve nasıl çözülebileceğini tespit etmek ve çözümlemektir. Bu öğreti bireylerin duygu, düşüncelerini ve oluşan olayları olduğu gibi kabul etmesi, kendini; olumlu/olumsuz baskılamadan ifade ederek ve güvenerek geçmişe takılı kalmadan, gelecek kaygısı duymadan her haliyle sevmesi, anı yaşayarak bedenini sevgiyle şifalandırması, evrene, insanlığa ve var olan her şeye sevgiyle bakabilmesi, bedenin verdiği semptomların anlamını bilerek çözüm üretmesi gibi yüzlerce konuda yararlarından bahsedebiliriz.

Bu öğreti ile negatif düşünce ve duyguların psikofizyolojik çıktılarında son derece etkin çözümler sunmuş ve genel deneysel metotların sınırları dışında bir çok vakada uygulanmış ve olumlu geri bildirimler alınmıştır. Ulusal ve Uluslararası olarak Hatay Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olan Doğal Yöntemleri Araştırma Geliştirme ve Af Terapi Derneği’ nin temsil ettiği AF TERAPİ (ADES) İçeriğinde;

Psikofizyolojik çıkarımlar,Beden ve Enerji Analizi (BE Enerjisi – BODY LANGUAGE & ENERGY ANALYSIS),Teröpatik Enerji (TE Enerjisi / Kişiye Bağlanma – THERAPEUTIC ENERGY),Kataliktik Enerji (CE Enerjisi / Çözülme ve Dışa Verim – CATALYCTIC ENERGY),Katharsis Enerji (KE Enerjisi / Arınma Enerjisi – KATHARSYS ENERGY),Reflektif Enerji (RE Enerjisi / Tepkisel Enerji – REFLECTIF ENERGY),Holistik Enerji (HE Enerjisi / Bütünsel Enerji – HOLISTIC ENERGY),Sub Enerji (SE Enerjisi / Alt Enerji – Telkinler – SUB ENERGY).Bağ kurma modelleri ve uygulamalar.